'Wynne18'Index links to: Lead / Letter
Families covered: Wynn of Saethon, Saethon of Saethon

                               
Howel of Saethon, Llangian
m. Margaret (dau of Rhys ap Howel ap Madog ap Ieuan ap Einion ap Gwgan ap Meredydd ap Collwyn)
1. Robert 'of Saethon'
  m. Elizabeth (dau of John Bodwrda)
  A. Evan (Ifan) 'of Saethon'
m. Margaret (dau of Robert ap Giffith, of Talhenbont, m2. John ap Robert ap Howel Goch, of Duallt))
  i. Robert Wynn 'of Saethon'
  m. Catherine (dau of Rhys Wynn of Maesoglan)
  a. Evan (Ifan) Wynn 'of Saethon'
  m1. Margaret (dau of William Lewis of Chwaen Wen & Elin Morris)
(1) Robert Wynn 'of Saethon'
  m. Sibyl (dau of Humphrey Meredydd of Clynnog)
  (A) Evan Wynn, later Saethon of Saethon, Sheriff of Carnarvonshire (bur 12.07.1683)
  m. Margaret (dau of Morris Williams of Hafod Garegog)
(i) Mary Wynn or Saethon
  m1. Edward Devereux of Cefn gwernfach
  m2. Rice Evans
  (ii) Catherine Wynn or Saethon
  m. Howel Roberts of Bach y saint
  (iii) Elizabeth Wynn or Saethon (d 04.1741)
  m. (1690) William Lloyd of Hendrefeinws
  (iv)+ other issue - Lowry, Ann
  (B) Robert Wynn or Saethon (dsp)
  m. Margaret (dau/heir of Hugh Hughes of Cefn Llanfair & Wernfawr)
  (C) Margaret Wynn or Saethon
m1. William Wynn of Sychnant
  (i) Mary Wynn
  m. Edward Williams of Gaerwen
  (a) Elizabeth Williams
m. John Tobias (a 1723)
  m2. Andrew Owen of Llanaelhaiarn
  (D) Elin Wynn or Saethon
  m. John Parry of Ty Gwyn yn Pistyll
  (2) John Wynn
  m2. Gwen (dau of Ellis ap Cadwaladr, of Ystumllyn)
  (3) Ellis Wynn of Bodnithoedd
(A) Evan Wynn, last of Bodnithoedd
  (4) Elin
  (5) Lowry
  m. (sp) Richard Edwards of Nanhoron ucha
  b. Elin (b c1579, d 30.01.1679)
  m. John Parry of Nevin
  c.+ other issue - Hugh, Robert, John, Humphrey, Griffith, Richard, Owen, Annes, Lowry, Margaret, Elizabeth, Blanche, Catherine, Jane
  ii. Hugh (3rd son) who married ...
  m. Margaret (dau of Edward Rowlands of Meyllteyrn)
  iii. Richard
  m. Annes (dau of Edward Roberts of Llanllyfni)
  iv. Elin
  m. Richard ap Robert ap Richard, of Llaniestyn
  v. Annes
m. Griffith ap Robert ap John ap Robert
  vi. Catherine
  m. Rhys ap Rhyderch ap Dafydd, of Pennant
  vii. Lowry
  m. Hugh Lewis of Llanor
  viii. Elizabeth
  m. John ap Richard ap Dafydd, of Llanengan
  ix.+ other issue - Griffith, John, John, Humphrey
  B. Hugh
  C. Annes
  m. Hugh Prichard of Cefn Llanfair
2. Gruffydd (3rd son) who married ...
  m. Lowry (dau of Dafydd ap Llewelyn)
3.+ other issue - Morgan, John (a 1542, 'Powel', rector of Llanbeulan)

Main source(s): Griffith's Pedigrees (Saethon, p249)
Back to top of page