'Wales24'Index links to: Lead / Letter
Families covered: Families of Berain & Gloddaeth

                               
Meredydd
1. Iorwerth
  A. Madog
  i. Madog Vychan
  a. Madog (of) Gloddaeth
  m. Morfydd (dau of Sir Gruffydd Llwyd of Dinorwig & Tregarnedd)
(1) Gruffydd 'of Gloddaeth'
  m. Lleuki (dau of Cynwric Sais ap Ithel Vychan ap Ithel Llwyd ap Ithel Gam ap Meredydd ap Uchdryd ap Edwin)
  (A) Rhys 'of Gloddaeth' (a 1410)
  m. Gwerfyl (dau of David Vychan ap David Llwyd)
  (i) Gruffydd 'of Gloddaeth'
  m. Sionet (dau of Dafydd ap Ifan ap Howel ap Cywnrig ap Iorwerth Vaughan ap Iorwerth ap Goronwy)
(a) Margaret
  m1. (1460) Howel ap Ifan Vychan, of Mostyn
  m2. Henry Salusbury of Llanrhaidr (d c01.1501)
  (b)+ other issue (d 1448) - David, William, Rhys, Llewelyn, John, Catherine, Annes
  (ii) Mallt
  m. Howel ap Madog ap Ifan
  (iii) Gwenllian
  m. Llewelyn ap Tudur, of Penrhyn Creuddyn
  (B) Angharad
  m1/2. Rhys ap Ifan
  Angharad appears also to have married ...
  m2/1. Llewelyn (ap Howel of Llwydiarth)
  (C) Eva
  m. Hwlkin ap Llewelyn
  (D) Mallt
  m. Cwnws ap Dafydd Vaughan
  b. Emri possibly of this generation
  m. Gruffyd Vychan ap Gruffydd ap Meurig ap Llewelyn ap Cytheyrn ap Gwerydd ap Rhys Goch

 

 

Heilyn Frych of Carwed Fynydd & Berain
m. Nest (dau of Gruffydd Llwyd ap Madog ap Llewelyn ap Ynyr, of Ial)
1. Gruffydd Lloyd of Berain & Carwed Fynydd
  m. Jonet (dau of Einion ap Meredydd ap Adda ap Ieuan ap Adda ap Rhys ap Meredydd, of Rhos, Rhiwfawniog)
  A. Tudur of Berain
  m. Gwenllian (dau of Llewelyn ap Dafydd ap Madog Vychan ap Madog Wyddel, of Llanynys)
  i. Ieuan of Berain
a. Tudur of Berain
  m. Lleuki (dau of John ap Robin ap Gruffydd Goch, of Rhos)
  (1) Robert Vaughan of Berain
  m. Grace Conway (dau of John Conway of Bodrhyddan)
  (A) Tudur of Berain
  m. (1532) Jane (dau of Sir Rowland Vielleville, natural son of King Henry VII)
  (i) Catherine of Berain
  m1. (1557) John Salusbury of Llyweni
  m2. Sir Richard Clough (knight of the Sepulchre)
  m3. Maurice Wynn of Gwydir
m4. (sp) Edward Thelwall of Plas y Ward
  (B) William Vaughan 'of Berain'
  m. Margaret (dau of Robert Gethin of Cerniogau)
  The following comes from MGH (NS5 vol 3 (1918), 'Cawood', p167).
  (i) Thomas Gwynn
  m. Katherine Essington (bpt 09.02.1555, d 16.05.1598, dau of Robert Essington of London by Jane, dau of Walter Cawood)
  (a) Edward Gwynn
  (C) Annes
  m. Meredydd (ap Dafydd or Goronwy), of Llansannan
  (D) Margaret
m. Robert ap Robert ap Howel
  (2) David Lloyd of Cerrigydruidion
  (A) Ifan Lloyd
  m. Jane Salesbury (dau of Ffoulk Salesbury)
  (i) Robert Wynn
  m. Elliw (dau of Cadwaladr ap Robert)
  (a) Cadwaladr Wynn
  m. Elin (dau of Gruffydd Wynn, of Gwydir)
  ((1))+ issue - Robert, Catherine, Dorothy
  b.+ other issue - Robert of Tywsyog, Gruffydd Llwyd
  ii. Sabel
  m. Ieuan ap Einion Llwyd ap Ednyfed of Ereiviat
  B. Dafydd
  m. Angharad (dau of Goronwy ap Cynwrig ap Bleddys Llwyd, of Hafodunos)
  Dafydd is mentioned on Griffith's Pedigrees (Plas Iolyn, p204) where he is shown as married to Angharad. He is also mentioned on Griffith's Pedigrees (Plas Ucha, p178) which then shows the following Dafydd without confirming a connection to him. We presume that Dafydd & Angharad were parents of ...
  i. Dafydd
  m. ?? (dau of Rhys ap Ifan ap Llewelyn ap Einion Vychan ap Cadwgan ap Einion ap Iorwerth ap Conan from Llowarch Hwlbwrch, of Wickwaar)
  a. Goronwy
  m. Gwladys (dau of Ithel ap Lleweleyn Chwith, of Chwibren)
  (1) Dafydd
m. Gwwenllian (dau of Gruffydd ap Ifan ap Dafydd ap Cynffrig, of Llys Llowarch)
  (A) Meredydd
  m. Catherine (dau of Robert Vaughan)
(i) William
  (a) John Wynn
  ((1)) Edward Wynn 'of Plas Uchaf'
  m. Jane (dau of John Williams of Ty Fry)
  ((A)) John Wynn
  m. Dorothy Williams (heiress of Rhos)
  ((i))+ issue - John, Sydney, Jane
  ((B)) Edward
  ((C)) Mary
  m. Ffoulke Lloyd of Brynlluarth
  ((D)) Jane
  m. Hugh Lewis of Pont Newydd
  The following comes from Griffith's Pedigrees (The Pantons of Bagilt, p105).
  C. Rhys
  i. Llewelyn
  a. Evan Panton
  m. ?? (dau/heir of Benent ap Dafydd ap Grono ap Ieuan Llwyd ap Grono Llwyd ap Y Penwyn)

Main source(s):
(1) For upper section : Griffith's Pedigrees (Gloddaeth (p183) & Llanrhaiadr (p219))
(2) For lower section : Griffith's Pedigrees (Berain, p223)
Back to top of page