'Griffith09'Index links to: Lead / Letter
Families covered: Griffith of Bachwen, Griffith of Llanfairisgaer, Griffith of Plas Newydd

                               
Robert Griffith of Plas Newydd (a 1500)
m. Gwenhyfer (dau of Griffth ap Howel y Farf, of Treiorwerth, m2. Meredyddap Evan ap Robert, of Gwydir)
1. Rowland Griffith, Sheriff of Anglesey (d 1552-3)
  m1. Catherine (dau of Meredydd ap Evan of Gwydir)
A. Robert Griffith of Plas Newydd
  m. Angharad (dau of Eliza Morris of Clenneney, m2. William Glynn of Glynllifon)
  i. Morris Griffith of Plas Newydd, later of Llanfairisgaer, Sheriff of Anglesey (a 1553, 1602)
  m. Jane (dau of John Wynn ap Hugh Wynn, of Bodvel)
  a. Robert Griffith of Llanfairisgaer
m1. (sp) Jane Bagnall (dau of Sir Henry Bagnall of Newry)
  m2. Grace Mostyn (dau of William Mostyn)
  (1) Jane
  m. Robert Wynne (son of Hugh of Maesoglan)
  (2) Margaret
m3. Gaynor (dau of William Thomas of Coed Helen)
  (3) Richard Griffith of Llanfairisgaer alias Llanfair Nesdrech (dsp)
  m. Gaynor (dau of William Griffith of Trefarthen)
  (4) daughter
  m. Robert Lloyd of Bachwen
(5) daughter
  m. Ellis Rowlands of Carnarvon (d by 1691, schoolmaster)
  (6) Mary
  m. Edward Wynne of Taltruddyn
  b. Elin (d 1603)
  m1. John Owen of Trefeilir
  m2. Owen ap Robert
c. Catherine
  m. Edward Williams of Llanbedr y Cenin
  d. Jane
  m1. Rowland Bulkeley
  m2. John Griffith of Llanddyfnan
  e. Mary
  m. Hugh Gwyn ap Thomas of Morfa Mawr
f. Margaret
  m. Owen Wynn ap Hugh, of Maesoglan
  g. Elin
  m. John Griffith ap John Griffith, of Talybont
  h. Gaynor
  m. Morgan Gwynn of Mynachty Mawr
  i.+ other issue - John, Richard
  ii. Ellis Griffith of Carnarvon
  m. Elin (dau of Hugh (ap Hugh?) ap Griffith ap Howel y Farf)
  a. Owen Ellis (a 1588)
  m. Catherine (dau of John ap Rhys ap Ifan)
  (1)+ issue - Ellis, William
  iii. Richard Griffith of Holyhead (4th son)
  m. Elin (dau of Hugh Lewis ap Rhys ap Howel)
  a. Rowland
  (1) Hugh
  (A) Richard
  (i) Hugh
  (a) Thomas
  ((1)) Robert Hughes
  (ii) Jonet
  m. Thomas Smith
  (a) Elin Smith
  ((1)) Catherine
  (b) Lion
  (iii)+ other issue - Richard, Margaret
  (B) Jonet
  m. Hugh ap Rhys Wynne of Clegir
(C) Jane
  m. 'Sir' Charles Hughes (cleric)
  b.+ other issue - Evan, Penelope, Elizabeth
  iv. Edward Griffith of Llanddeiniolen
  m. Mary (dau of John ap Howel ap Howel ap Tudur)
a. Morris
  m. Elin (dau/heir of Cadwaladr Williams of Llangristiolus)
  b.+ other issue - Rowland, Robert, Elizabeth, Margaret, Jane
  v. Elin ## possible duplication with Elin below?
  m1. Robert ap Rhys ap Howel
  m2. William ap Morgan, of Drwsyddaugoed
  vi. Elizabeth
  m. Owen ap Hugh Owen, of Bodeon
vii.+ other issue - John, Humphrey
  B. Marsli
  m. Hugh ap Robert Wynne, of Tre'rgol
  C. Margaret
  m. Howel ap Thomas, of Castellbwlchgwyn
  m2. Agnes (dau of Morris ap John ap Meredydd, of Clenenney)
  D. Morris Griffith of Bachwen
  The following comes from Griffith's Pedigrees (Bachwen, p208).
  m. Alice Bulkeley (dau of William Bulkeley of Beaumaris (ap Edmund) by Jane, dau of Nicholas Elcock)
  i. Robert Griffith 'of Bachwen' (dsp)
  m. Margaret (d 1585, dau of John Griffith of Cefnamwlch by Dorothy Mostyn)
ii. Jane Griffith
  m. John Lloyd of Brynlluarth
  E. William Griffith
  m. Ales (dau of Hugh Gray of Llanbadrig)
  F. Rowland Griffith (youngest son?)
  m. Elizabeth (dau of Rowland Owen ap Meyrick, of Llanddeiniolen)
  G. Margaret
  m. Rhys Wynn of Maesoglan
H. Agnes or Annes (a 1604)
  m. Rowland Puleston of Carnarvon
  I. Alice
  m. Rowland ap Meredydd Lloyd, of Llaneilian yn Rhos
  J. Grace
  m. Thomas ap Griffith
  K. Gwenhwyfer
  m. William Morris of Treborth
  L. Elin
  m1. Edward Holland of Berw
  m2. William Hampton of Henllys
  M.+ other issue - Edmund, Edward, Richar of Cefn y ferwend, Thomas, Jonet (dsp)
2. Elin ## possible duplication with Elin above?
  m. Robert ap Rhys, of Meyllteyrn

Main source(s): Griffith's Pedigrees (Plas Newydd, p56)
Back to top of page