'Wales21'Index links to: Lead / Letter
Families covered: Various early Welsh families

                               
Hwlkin ap Howel, of Presaddfed
m. Eurddyled (dau/heir of David ap Iorwerth ap Dafydd Llwyd)
1. Llewelyn (a 1485)
  m1. Mali (dau/heir of Evan (Ifan) Lloyd of Bodsilin)
A. Meyrick of Bodeon & Bodsilin
  m. Margaret (dau of Evan Vychan ap Evan ap Adda ap Iorwerth Ddu of Nantley-fwyi)
  i. Owen of Bodeon (a temp Henry VII who r. 1485-1509)
  m. Elin (dau of Robert ap Meredydd, of Glynllifion)
  ii. John of Bodsilin
  m. Angharad (dau of Gruffydd ap Howel ap Madog ap Ieuan ap Einion, of Lleyn)
  iii. Margaret
  m. Rhys ap Evan, of Trefeilir
iv. Ann
  m. Evan ap Gwilim ap Ithel Vychan, of Clegyr Gwynion
  v. Gwenhwyer
  m. Own ap Ithel Vychan, of Berw
  B. Hugh of Presaddfed
  m. Jonet Bulkleley (dau of William Bulkleley ap Richard, Constable of Beaumaris Castle)
  C. Rhys of Bodychen (d 1541)
The following comes from Griffith's Pedigrees (Bodychen & Red Hill, p98-9).
  m. Margaret (dau of Rhys ap Cynwrig ap Robert, of Tegeingl)
  i. John Wynn 'of Bodychen' of Holyhead (d by 1577)
  m1. Grace Williams (dau of William Williams of Cochwillan)
  m2. Margaret Wood (dau of William Wood)
  ii. Robert Wynn of Tre'rgo, Holyhead
  The following comes from Griffith's Pedigrees (Tre'rgo, p40).
  m. Elin (dau of Howel ap Madog ap Howel ap Madog)
  a. Hugh Wynn ' of Tre'rgo'
  m. Marsli (dau of Rowland ap Griffith, of Plas Newydd)
(1) Robert Wynn
  m. Annes Gwyn (dau of Hugh Gwynn of Bodewryd)
  (A) Hugh Wynn
  (i) Robert Wynn of Holyhead (dsp)
  (ii) Agnes Wynn
  m. John ap Thomas Owen, of Penrhos
(B) Catherine
  m. John ap Rhys ap John, of Madyn desw
  (2) Howel
  (A) Morfydd
  m. William ap David, of Ty Hen
  b. Agnes Wynn
  m. John ap Llewelyn, of Taicroesion
  c.+ other issue - John Griffith, Owen, William
  iii. Jonet
  m. Evan ap John ap Meredydd, of Brynkir
iv. Margaret
  m. Thomas Griffith of Parys
  v. Elizabeth
  m. Richard Owen Tudur of Penmynydd
  vi. Elin
  m. Rhydderch ap Rhys, of Tregayan
  partner unknown
  vii. Llewelyn of Clegyr gwnion
  Griffith confuses the issue slightly by showing Lweleyn twice, once as legitimate and once as illegitimate. We follow the latter as that appears to be supported on the continuation pages.
  D. Dafydd of Clegyrod (dsp)
  E. Griffith of Rhodogeidio & Chwaen Hen
  m. Catherine (dau of John ap Meredydd, of Ystumcegid)
  F. Elin confusion with Elin ## below?
  m1. Gwilim ap Dafydd ap Eva ap Howel, of Llwydiarth
  m2. Cynwrig ap Dafydd ap Ithel Vychan mentioned by Griffith (p95)
  G. Nest mentioned by Griffith (p95)
  m. Iorwerth ap Llewelyn ap Dafydd Goch
  m2. Angharad (dau of Gruffydd ap Cynwrig ap Goronwy ap Cyswrig ap Iorwerth ap Hwyfa ap Cynndelw)
  H. Mallt
  m. Llewelyn ap Gruffydd ap Howel, of Lligwy

 

 

Llewelyn ap Howel ap Iorwerth Ddu ap Iorwerth, of Treiorwerth
m. Mallt (dau of Gruffydd ap Dafydd Llwyd ap Hwfa ap Madog ap Llowarch ap Brian)
1. Howel y Farf of Treiorwerth (esquire to Henry VI who r. 1422-1461)
  m. Mallt (dau of Rhys ap Evan ap Einion ap Gruffydd ap Howel ap Meredydd ap Einion ap Gwgan ap Meredydd ap Collwyn)
A. Gruffydd of Treiorwerth
  m. Nest (dau of Meredydd ap Hwlkin Llwyd, of Glynllifon)
  i. Morris
  m. Lowry (dau of Gruffydd ap Llewelyn ap Hwlkin, of Chwaen Hall)
  ii. Robert
  m. Angharad (dau/heir of Morgan ap Meredydd ap Howel ap Diews)
  iii. Hugh
  a. Elin
  m. Ellis Griffith of Carnarvon
  iv. Elin
  m. Rhys ap David, of Llwydiarth (a 1519)
  v. Gwenhwyfer
  m1. Robert Griffith of Plas Newydd
  m2. Meredydd ap Evan, of Gwydir
  B. Lewis of Caerelen
  i. Mallt
  m. Robert ap Madog, of Treborth
  C. Rhys of Plas-y-Glyn in Llanfwrog
  The following is supported by Griffith's Pedigrees (Clegyrog Plas (p82) & Plas yn Glyn (p108)).
  m. Catherine (dau of Meredydd ap Rhys ap Ifan Llwyd)
  i. Sir David of Clegyrog
  m. Morfydd (dau of Tudur Lloyd ap Gwiliam ap Gruffydd ap Dafydd ap Howel ap Tudur ap Madog ap Iarddur)
  a. Rhys Wynn (a 07.1568)
m. Marsli (dau of Hugh ap Llewelyn, of Porthamel Issa)
  (1) William of Clegyrog
  m1. Ann (dau of Thomas ap Rhys ap William ap Dafydd ap Gwilim, of Bodafon)
  (A) daughter
  m. William Wynn ap William ap Hugh, of Pengwern
  (B) Mary Williams
  m. David Lloyd
  (C) Gwen Williams
  m. Griffith ap John Griffith, of Bodeiniol
(D)+ other issue - Thomas (dsp 1655), Jane, Margaret (b 1584)
  m2. Jonet (dau of William ap Rhys ap Llewelyn ap Howel)
  (2) daughter
  m. Thomas ap William ap Rhys ap Llewelyn, of Quirt
  b. Elizabeth
  ii. Morgan
a. Richard
  iii. Morris of Llanfwrog
  m. Marsli (dau of Gruffydd ap Howel ap Madog ap Ieuan ap Einion ap Gruffydd, m2. John Owen, ap Meyrick, of Llanfaethin)
  a. Richard of Llanfwrog
  m1. Elizabeth (dau of John ap Gruffydd ap Llewelyn ap Hwlkin)
  (1) John
  m. Lowry (dau of Richard ap Robert, of Plas Newydd)
(A) Catherine
  m. Thomas Glyn of Glynllifon (a 1584)
  (2)+ other issue - Morris, Harry, William
  m2. Margaret (dau of David Lloyd of Marian Heilin)
  b. Robert
  m. Alice (dau of Dafydd ap Llewelyn ap howel ap Gruffydd ap Madog, of Gochydref)
  c. Jonet
  m. Robert Bulkeley of Gronant
  d. Elizabeth
  m. Gruffydd ap Hugh ap Rhys, of Cefn coch
e. daughter
  m. Robert Gruffydd ap Rhys, of Monachdy Llanfairynghornwy
  iv. John
  v. Jonet
  m. John ap Owen ap Tudur Vychan, of Penmynydd
  D. Iorwerth of Llechylched
  The following comes from Griffith's Pedigrees (Llechylched, p37).
  m. Mallt (dau of Meredydd ap Iorwerth ap Einion ap Madog Goch ap Cynwrig ap Iorwerth ap Hwfa ap Cynddelw)
  i. Howel of Llechylched
  m. Morfydd (dau/heir of Llewelyn ap David ap Howel)
ii. Robert of Bryngwran
  m. Jane (dau of Robert ap Llewelyn ap Tudur, of Greiglas, by Margaret, dau of Meredydd of Brynffanigl)
  iii. Hugh
  a. Lewis
  The following comes from Griffith's Pedigrees (Bodsilin, p136).
  (1) Elizabeth
  m. Hugh Price of Llechog
  (2) Mary (dsp)
iv.+ other issue - William, Lewis, John, Gwenhwyfer
  E. Angharard
  m. Howel ap Rhys
  F. Margaret
  m. Gruffydd ap Dafydd Vychan, of Cefn Amwich
  G. Gwenllian (Gwenhwyfer?)
The following comes from Griffith's Pedigrees (Llynon, p11).
2. Rhys
  A. John
  m. Elin (dau of Goronwy ap Dafydd Vychan ap Evan)
  i. Richard 'of Llynon' (dsp)
  m. Jonet (dau of Rhydderch ap David, of Myfyrian)
  ii. William
  m. Ann Stanley (dau of Piers Stanley of Ewlo, m2. David ap Rhys, of Bodewryd)
  a. Margaret, heiress of Llynon
  m. Hugh Lewis of Presaddfed
  iii. John Wynn
  m. Annes (dau of Lewis ap Iorwerth ap Howel ap Cwnws ap Howel)
The following comes from Griffith's Pedigrees (Quirtai, p61).
3. Elin confusion with Elin ## above?
  m. Gwilim ap Dafydd, of Llwydiarth
4. Margaret

Main source(s):
(1) For upper section : Griffith's Pedigrees (Bodeon, p58) with input as reported above
(2) For lower section : Griffith's Pedigrees (Treiorwerth, p34) with input as reported above
Back to top of page